خدمات مشاوره مهندسی این شرکت در زمینه طراحی و نظارت بر ساخت نیروگاههاي DG و نیز مطالعات سنجی احداث نیروگاه می باشد که شرکت صبا نوآوران با داشتن کادر فنی مجرب مدیریتی و مهندسی ، توان نرم افزاري و سخت افزاري و استفاده از جدیدترین فناوري هاي روز صنعت تولید پراکنده و همچنین با تکیه بر تجارب ارزنده در
پروژه هاي انجام شده انجام کلیه مراحل خدمات مهندسی و طراحی، نظارت بر روند پیشرفت کارگاهی بسیاري از پروژه هاي حساس و با اهمیت تولید پراکنده درکشور را به عهده میگیرد. با توجه به سابقه درخشان شرکت صبا نوآوران فردوس در نصب، راه اندازي و بهره برداري از نیروگاههاي تولید پراکنده اکنون این شرکت آماده ارائه خدمات مشاوره اي به همه علاقهمندان به سرمایه گذاري در این حوزه میباشد.