تامین قطعات یدکی باکیفیت با کمترین قیمت یکی از اصول مهم در بهرهبرداري از نیروگاههاي تولید پراکنده و سودآوري بیشتر شرکتها میباشد . تامین انواع قطعات یدکی تجهیزات نیروگاهی مخصوصا در زمینه انواع موتور و ژنراتور و تاسیسات وابسته ي نیروگاهی در تخصص این شرکت میباشد که در زمان انجام تعمیرات اساسی واحدهاي
نیروگاهی براي تامین در پروژه هاي خود و یا در صورت درخواست تامین از طرف کارفرما انجام میپذیرد. تسلط کامل این شرکت بر بازار داخل و منابع خارجی تامین قطعات مطمئن این امکان را به شرکت صبا نوآوران فردوس میدهد که بهترین گزینه سایر شرکتها براي تامین قطعات یدکی مورد نیاز باشد.